โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน
"นวการลากและระบาย" พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยร่วมกับศุนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม Workshop ทางด้านศิลปะให้กับครูผู้สอนวิชาศิลปะ...อ่านต่อ
โครงสร้างของผ้าซิ่น
ผ้าซิ่นหนึ่งผืนจะประกอบไปด้วยโครงสร้างหลัก 3 ส่วนด้วยกัน โดยสังเกตจากรอยตะเข็บ ด้วยในแต่ละส่วน มีการใช้งานแตกต่างกันออกไป ประกอบด้วย ๑. หัวซิ่น เป็นส่วนที่เย็บต่อด้านบน อาจเป็นผ้าพื้นหรือผ้าขิดลาย นิยมใช้ผ้าฝ้ายต่อจากตัวซิ่นผ้าไหม เพื่อใช้ในการนุ่งผ้าให้เกิดความกระชันแน่นหนา ไม่ลื่น เวลานุ่ง ๒. ตัวซิ่น เป็นส่วนที่อยู่ตรงกลาง ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด และมีความสวยงามตามลวดลายในแต่ละท้องถิ่น...อ่านต่อ
COPYRIGHT
http://twm.swu.ac.th @ 2014 | All Rights Reserved
แบบประเมินเว็บไซต์
เชิญตอบแบบประเมินเว็บไซต์ได้ที่นี่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 หมู่ที่ 6 ถ.รังสิต-นครนายก คลอง 16 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120